Banner center 02Vay79giua 2
.

Điều kiện hỗ trợ:

Tuổi từ 21 đến 58

Làm việc >=6 tháng tại công ty hiện tại

Lương >=4 triệu đồng

Hộ Khẩu: Khánh Hòa

Gọi ngay để được hỗ trợ : 0905.328.108

 

Điều kiện hỗ trợ:

Tuổi từ 21 đến 65

Hiệu lực HĐ Bảo hiểm nhân thọ: >=1 năm

Phí bảo hiểm >= 1 triệu/1 năm

Hộ Khẩu: Khánh Hòa

Lãi xuất từ 1.2 đến 1.6

 

Điều kiện hỗ trợ:

Tuổi từ 21 đến 58

Làm việc >=1 năm tại các trường học tỉnh Khánh Hòa

Lương >=2.5 triệu đồng

Hộ Khẩu: Khánh Hòa

 

Điều kiện hỗ trợ:

Tuổi từ 21 đến 65

Có thẻ tín dụng hạn mức >= 15 triệu

Làm việc tại Tỉnh Khánh Hòa

Hộ Khẩu: Khánh Hòa

Lãi xuất  1.54

 


CT Yến Sào Khánh Hòa

Tổng CT Thuốc Lá Khánh Hòa

Tập đoàn Hải Đăng

......................................................

Dành cho giáo viên, bác sĩ lương từ 3 triệu

Liên kết - Quảng cáo